RSS
A A A
SmodBIP

Uchwały Rady Gminy

Pomoc materialna dla uczniów

Uchwała Nr VIII/39/11
Rady Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kobylin-Borzymy.

------------------------------------

UCHWAŁA NR XXXIV/179/14
RADY GMINY KOBYLIN-BORZYMY
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/39/11 Rady Gminy Kobylin-Borzymy
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylin-Borzymy

-----------------------------------------

Dożywianie

UCHWAŁA Nr XXX/157/14
Rady Gminy w Kobylinie-Borzymach
z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

----------------------------------

UCHWAŁA NR XXX/158/14
RADY GMINY KOBYLIN-BORZYMY
z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020

----------------------------------------

UCHWAŁA NR XXX/159/14
RADY GMINY KOBYLIN-BORZYMY
z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020Opublikował: Bożena Piszczatowska
Publikacja dnia: 01.10.2014
Podpisał: Bożena Piszczatowska
Dokument z dnia: 01.10.2014
Dokument oglądany razy: 762